Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach wydawanych przez Poradnię 

 

Opracowano na podstawie poradnika „Uczeń z dysleksją w szkole” M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Operon, Gdynia 2004 oraz książki "Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej" G.Krasowicz-Kupis, K. Wiejak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.