ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO − PEDAGOGICZNEJ W CZASIE FERII ZIMOWYCH 


Informujemy, że Powiatowa Poradnia Psychologiczno − Pedagogiczna w Płocku funkcjonuje stacjonarnie także w czasie ferii zimowych z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.


Proponujemy skorzystanie z pomocy psychologiczno − pedagogicznej w formie:

» porady dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli,

» konsultacje dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,

» terapii dla dzieci i młodzieży,

» działań interwencyjnych, kryzysowych,

» teleporad oraz konsultacji online,

» e − porad.

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 Zapewnienie wsparcia psychologiczno − pedagogicznego w okresie ferii zimowych 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkÓł z rejonu działania Powiatowej Poradni Psychologiczno − Pedagogicznej w Płocku, w związku z kwarantanną narodową informuje o możliwości skorzystania z teleporady. Pod numerem telefonu 24 364 02 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-tej do 14-tej przez okres ferii zimowych będą dyżurować psycholodzy i pedagodzy, ktÓrzy zapewnią uczniom i ich rodzicom/opiekunom oraz nauczycielom wsparcie psychologiczno − pedagogiczne. Proszę Państwa DyrektorÓw o przekazanie tej informacji uczniom, rodzicom, nauczycielom.


Z wyrazami szacunku

Mariola Duda

Dyrektor Powiatowej Poradni

Psychologiczno − Pedagogicznej w Płocku